بازدیدکنندگان و مشتریان را شناسایی کنید

تمامی اطلاعات را برای فروش هوشمندانه در اختیار داشته باشید. تمام امکاناتی که از یک برنامه چت انتظار دارید در اختیار شماست! با جدول زمانبندی فعالیتها، اطلاعات مشتری و مشاهده پروفایل، میدانید که با چه کسی صحبت میکنید. این برای ارتباط هرچه بهتر و با کیفیت تر کافی میباشد.

شروع فوق العاده آسان

  • راه اندازی در یک دقیقه

    یک خط ساده ی جاوا اسکریپت را به HTML وب سایت خود کپی کنید و ویجت چت فورا شروع به کار میکند.

  • گفتگو را شروع کنید

    به داشبورد وارد شوید و اعضای تیم خودرا دعوت کنید، میانبرهای خود را ایجاد و با بازدیدکنندگان خود گفتگو را شروع نمایید

  • پیگیری پیشرفت

    نظارت و پیگیری نیم خودتان در بازه زمانی را بررسی کنید، سابقه چت را مرور و عملکرد خودرا و تحلیل نمایید